Integritetspolicy

Nordic CleanWork AB (CleanWork), med organisationsnummer 559424-3601, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

CleanWork värnar om din personliga integritet och arbetar ständigt för att upprätthålla hög nivå av dataskydd. Vi förklarar genom denna integritetspolicy hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har i samband med detta.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn för att känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Tveka inte att kontakta oss på support@cleanwork.se om du har några frågor.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling av personuppgifter?

Personuppgifter definieras som all information som på något sätt kan kopplas till en levande individ. Detta inkluderar exempelvis bilder, ljudupptagningar och elektroniska identiteter som IP-nummer, om de kan kopplas till en fysisk person.

Behandling av personuppgifter innefattar alla åtgärder som vidtas med sådan information, oavsett om de utförs manuellt eller med hjälp av automatiserade processer. Exempel på sådana åtgärder är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Vems personuppgifter behandlar CleanWork?

CleanWork behandlar i första hand uppgifter om nuvarande kunder, personer som vi hoppas blir våra kunder i framtiden samt fysiska personer som representerar våra samarbetspartners.

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, personnummer, IP-nummer, kontaktuppgifter, betalningsinformation, kreditupplysning från kreditupplysningsföretag, uppgifter om bostaden, korrespondens, uppgift om tjänstens utförande. Vi strävar alltid efter att ha aktuell och korrekt information. Vi hanterar enbart information som är nödvändig för att uppfylla våra syften, vilka beskrivs nedan.

Varför behandlas personuppgifterna?

För att kunna erbjuda våra tjänster och säkerställa hög kvalitet och anpassning till dina behov som potentiell kund, samlar vi in relevanta uppgifter för uppdragets genomförande. Detta inkluderar identifiering, ålderskontroll och adresskontroll. Vi delar även nödvändiga uppgifter med våra samarbetspartners, underleverantörer, betaltjänstleverantörer och kreditupplysningsföretag.

Vi behandlar endast relevant information som krävs innan ett eventuellt avtal ingås, vilket är en del av CleanWorks berättigade intresse. I vissa fall kan vi även inhämta ditt samtycke.

För att kunna hantera bokningar av tjänsten.

Vi behöver hantera bokningar, inklusive om- och avbokningar, samt skicka bokningsbekräftelser och all kommunikation rörande själva bokningen/uppdraget för att säkerställa att du som kund får den bästa möjliga upplevelsen av våra tjänster. Vi samlar in namn och kontaktuppgifter för detta ändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet och utföra tjänsten till dig som kund.

För att kunna fullgöra olika skyldigheter som är reglerade i lag, förordning eller föreskrift.

Vi är skyldiga att behandla vissa personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lag, domstolsbeslut eller myndighetsbeslut. Detta inkluderar hantering av uppgifter som namn, personnummer, kontaktinformation, betalningsinformation, korrespondens och information om utförandet av våra tjänster. Till exempel måste vi följa kraven i bokförings- och skattelagstiftning.

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

För att kunna hantera kundtjänstärenden.

Vi behöver kommunicera med dig som kund eller potentiell kund för att kunna leverera den bästa möjliga tjänsten och besvara dina frågor. Vid eventuella reklamationer och supportärenden måste vi också utreda och hantera information om namn, personnummer, kontaktuppgifter, tidigare korrespondens med dig och uppgifter om tjänsterna vi har tillhandahållit.

Vi behöver göra detta för att uppfylla avtalet med dig som kund, rättsliga förpliktelser och även som ett berättigat intresse för CleanWork.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster.

Vi behöver behandla olika uppgifter såsom ålder, kön, typ av bostad, typ av tjänst och tjänstens utförande för att kunna utveckla och förbättra våra tjänster, vilket tidigare nämnts.

Huvudgrunden för vår behandling är att detta ligger inom CleanWorks berättigade intresse. Det är möjligt att vi även har inhämtat ditt samtycke för detta ändamål.

För att kunna marknadsföra och erbjuda andra närliggande tjänster.

Vi behandlar namn och kontaktuppgifter för att kunna erbjuda marknadsföring av närliggande tjänster och produkter. Vår behandling sker främst inom ramen för CleanWorks berättigade intresse, men det kan också förekomma att vi inhämtar ditt samtycke.

Hur lagras personuppgifterna?

Vi på CleanWork behöver lagra personuppgifter i våra system med viss regelbundenhet. Hur länge uppgifterna sparas efter att en tjänst har utförts varierar beroende på vilket syfte de samlades in för och vilken typ av uppgifter det handlar om. Vi följer dataskyddslagstiftningen och andra relevanta lagar och regler för att bestämma lagringstiden. Enligt bokföringslag och skattelag kan vi behöva lagra vissa uppgifter under en längre tid efter att en tjänst har utförts.

Var får vi dina personuppgifter från?

Vi får personuppgifter på tre sätt: direkt från dig, genom din användning av våra tjänster och från andra källor. Uppgifterna vi får från andra källor inkluderar “leads” från företag som du har kontaktat angående våra tjänster, adressuppgifter från offentliga register samt information om din kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut eller upplysningsföretag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster kan vi behöva dela dina personuppgifter med företag som agerar som personuppgiftsbiträden på våra uppdrag. Detta kan innefatta samarbetspartners och/eller underleverantörer. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som hanterar information på våra uppdrag och enligt våra instruktioner. Vi använder personuppgiftsbiträden för att utföra de tjänster du efterfrågar, hantera betalningar, tillhandahålla IT-tjänster och utföra bokföring och liknande tjänster.

Hur skyddas personuppgifterna?

Vi och våra samarbetspartners har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar. Vi använder oss av säkra system som inkluderar brandväggar med intrångsskydd, för att skydda mot externa hot och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Vi har också skyddat fysisk tillgång till data, där endast behörig personal på Nordic CleanWork AB har tillträde. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera all information i enlighet med gällande lagar och regler för att säkerställa integritet och konfidentialitet för dina personuppgifter.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är små textfiler som innehåller bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. De används för att förbättra din upplevelse på vår webbplats genom att till exempel identifiera dig som användare och anpassa innehållet efter dina preferenser. Dessutom kan informationen användas för marknadsföringssyften.

Vi använder cookies för att förbättra webbplatsens funktion och för att kunna erbjuda dig bättre service. Om du inte vill att vi lagrar cookies på din enhet kan du ändra inställningarna i din webbläsare för att avvisa cookies. Men notera att om du väljer att inte acceptera cookies kan det påverka funktionaliteten på vår webbplats och du kanske inte kan använda alla dess funktioner. Om du har frågor eller behöver hjälp med våra tjänster kan du alltid kontakta oss på support@cleanwork.se.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du alltid rätt att begära tillgång till vilka personuppgifter som behandlas om dig. Du kan även begära korrigering, begränsning eller radering av dina uppgifter. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för vissa ändamål kan du invända mot behandlingen och när som helst återkalla ditt samtycke för specifik behandling. Dessutom kan du begära dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att flytta dina uppgifter till en annan tjänsteleverantör.

Hur övervakas lagens efterlevnad?

IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) är den tillsynsmyndighet som har utsetts att ansvara för att övervaka efterlevnaden av lagstiftningen kring personuppgiftshantering. Om någon anser att ett företag behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt, kan de lämna in ett klagomål till IMY.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.